جبهه مقاومت

شفاف‌سازی بشار اسد

بشار اسد: • هیچ تعارضی بین آتش بس و اقدامات نظامی در غوطه شرقی وجود ندارد. • عملیات نظامی در این منطقه ادامه می‌یابد. • بسیاری از افراد در صدد خروج از غوطه و رها شدن از چنگال تروریست‌ها هستند. • عملیات برای بازگشایی راه‌ها به منظور خروج غیر نظامیان ادامه خواهد یافت. • موضوع […]