تماس با ما

ارتباط با ما در پیام رسان تلگرام
https://t.me/salamygarm

و در پیام رسان سروش

@salamygarm

ستاد پشتیبانی #جبهه_مقاومت